Lyssna

Engagera dig!

Vi behöver hjälpas åt för att påverka beslutsfattarna. Här kan du läsa mer om hur du kan stötta arbetet med att skapa ett samhälle för alla. Eller använda rapporten som ett verktyg i ditt eget opinionsarbete.

Tre enkla sätt att stötta arbetet

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Förändring tar mycket tid och kraft. Alla har inte möjlighet att jobba politiskt, men det finns andra sätt att stötta arbetet för ett samhälle för alla! 

Skriv under namninsamlingen

Genom att skriva under namninsamlingen skickar du en signal till våra makthavare att du står bakom rapportens förslag. 

Dela på sociala medier

Chansen att nå ut med vårt budskap ökar desto mer vi syns! Från resursbanken kan du ladda ner och dela bilder och tweets med vårt budskap. 

Ta ställning som organisation

Fler än 110 organisationer har ställt sig bakom rapporten. Om ni som organisation eller företag också ställer er bakom rapporten får den ännu mer tyngd. Det ökar chanserna att påverka riksdagen, regeringen och andra makthavare.

Organisationer som står bakom rapporten

Skip to content