Lyssna

Om arbetet med rapporten!

Rapporten ”Respekt för rättigheter?” har tagits fram i bred samverkan mellan organisationer som företräder rättighetsbärare – personer med funktionsnedsättning och organisationer för mänskliga rättigheter.

Vårt arbete startade i april 2019 och tillsammans gick vi igenom konventionens 33 olika artiklar för att ta reda på om rättigheterna har genomförts i Sverige. Vi hittade många luckor i genomförandet och tog fram förslag på vad som behöver göras åt dem. Vår granskning presenterades i rapporten ”Respekt för rättigheter?”, som lanserades i december 2019 på internationella funktionsrättsdagen. Den här sidan handlar om vår rapport.


Skip to content