Lyssna

Respekt för rättigheter!

I mer än tio år har FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning gällt i Sverige. Trots det finns det stora brister i hur Sverige följer konventionen. Läs civilsamhällets granskning och förslag till förändringar.

Boken Respekt för rättigheter? omslag

Om funktionsrättskonventionen och Sveriges skyldigheter

180 stater, inklusive hela EU, har hittills undertecknat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, funktionsrättskonventionen. Sveriges riksdag antog konventionen redan 2008. 

FN ska med sin övervakningskommitté följa hur Sverige uppfyller sina skyldigheter enligt konventionen. Detta sker genom att kommittén ställer frågor till Sveriges regering, som besvaras både i rapporter och förhör. Den första rapporten lämnades in 2011.  I april 2014 fick Sverige kritik och rekommendationer från kommittén

Den 22 oktober 2019 lämnade regeringen sin andra och tredje rapport till FN. Övervakningskommittén för konventionen har ännu inte fastställt något datum för nästa förhör med Sverige.

Denna rapport har tagits fram i bred samverkan mellan organisationer som företräder rättighetsbärare – personer med funktionsnedsättning och organisationer för mänskliga rättigheter. 

Förslagen till rekommendationer riktar sig till regering, riksdag  och beslutsfattare i regioner och kommuner. Genom beslutet att anta konventionen i riksdagen är staten skyldighetsbärare.

Vi uppmanar alla läsare av rapporten att lära sig om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Läs våra rekommendationer och inled snarast en dialog med oss i funktionshinderrörelsen för att skyndsamt och systematiskt genomföra de konkreta reformer som krävs för att Sverige ska fullgöra konventionen.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Skip to content