Lyssna

Respekt för rättigheter

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har varit gällande i Sverige i över 10 år. Fortfarande finns det allvarliga brister när det gäller hur Sverige följer funktionsrättskonventionen. På den här sidan kan du ta del av civilsamhällets granskning av situationer och våra förslag till förändringar.

Läs vår uppföljningsrapport för 2022 här!

Läs vår uppföljningsrapport från 2021 här!

I mars 2020 startade Funktionsrätt Sverige en serie med webbinarier om rapporten, se dem här

Tillsammans gör vi

Rapporten “Respekt för rättigheter?” är civilsamhällets granskning av hur Sverige lever upp till funktionsrättskonventionens 33 artiklar. 

Vi är många olika organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter som tillsammans har gjort granskningen. Vi har hittat många brister men i rapporten finns lika många förslag till förändringar. Förslagen riktar sig till regering, riksdag och beslutsfattare i regioner och kommuner.  

Låt oss tillsammans påverka funktionsrättspolitiken och skapa ett samhälle för alla!

Rapporten i siffror

0
Antal påverkade

Ca 20 procent* av Sveriges befolkning, det vill säga cirka 2 miljoner personer beräknas ha en funktions-nedsättning. Och då är inte anhöriga medräknade! Källa

0
Antal artiklar

Konventionen består av 33 artiklar. I vår rapport visar vi på hur Sverige brister, samt vad som behöver göras för att vi ska bli bättre!

0
Organisationer som stöttar rapporten
0
Förslag på förändringar

För att få till ändring på riktigt måste politiker och andra beslutsfattare lyssna på oss. Hjälp oss att få igenom våra 134 förslag! Under 2021 genomfördes en av våra rekommendationer –  inrättandet av ett institut för mänskliga rättigheter som startade sin verksamhet i januari 2022.

Hittills antagna förslag​

1/134

Dags att ställa till svars!

FN förhör regelbundet alla de länder som skriver under deras konventioner. I mars 2024 kommer Sveriges regering träffa FN:s övervakningskommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning för att få nya rekommendationer om Sverige hur konventionen ska genomföras i Sverige. Det har då gått tio år sedan Sverige 2014 fick sina första rekommendationer från FN.

Skip to content