Lyssna

Respekt för rättigheter

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har varit gällande i Sverige i över 10 år. Fortfarande finns det allvarliga brister när det gäller hur Sverige följer funktionsrättskonventionen. På den här sidan kan du ta del av civilsamhällets granskning av situationer och våra förslag till förändringar.

Läs vår uppföljningsrapport här!

I mars 2020 startade Funktionsrätt Sverige en serie med webbinarier om rapporten, se dem här

Tillsammans gör vi

Rapporten “Respekt för rättigheter?” är civilsamhällets granskning av hur Sverige lever upp till funktionsrättskonventionens 33 artiklar. 

Vi är många olika organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter som tillsammans har gjort granskningen. Vi har hittat många brister men i rapporten finns lika många förslag till förändringar. Förslagen riktar sig till regering, riksdag och beslutsfattare i regioner och kommuner.  

Låt oss tillsammans påverka funktionsrättspolitiken och skapa ett samhälle för alla!

Rapporten i siffror

0
Antal påverkade

Ca 20 procent* av Sveriges befolkning, det vill säga cirka 2 miljoner personer beräknas ha en funktions-nedsättning. Och då är inte anhöriga medräknade! Källa

0
Antal artiklar

Konventionen består av 33 artiklar. I vår rapport visar vi på hur Sverige brister, samt vad som behöver göras för att vi ska bli bättre!

0
Organisationer som stöttar rapporten
0
Förslag på förändringar

För att få till ändring på riktigt måste politiker och andra beslutsfattare lyssna på oss. Hjälp oss att få igenom våra 134 förslag! Under 2021 har en av våra rekommendationer genomförts –  Riksdagen har enats om beslutet att inrätta ett institut för mänskliga rättigheter som startar sin verksamhet i januari 2022.

Hittills antagna förslag​

1/134

Dags att ställa till svars!

FN förhör regelbundet alla de länder som skriver under deras konventioner. Inom de närmaste åren är det Sveriges tur att förhöras om funktionsrättskonventionen och det ser inte så bra ut just nu.  

Vi väntar på närmare besked om när Sverige ska förhöras av FN. Så fort vi vet kommer vi att berätta det här.

Skip to content