Artikel 10

Rätten till liv


Lägesanalys

Få av FN:s rekommendationer 2014 om förebyggande av självmord bland personer med funktionsnedsättning har genomförts. De förebyggande insatserna är fortsatt otillräckliga och kunskaperna om suicidprevention håller inte tillräckligt hög nivå. Risken för suicid är fortfarande betydligt högre för personer med funktionsnedsättningar än för andra och den positiva trenden med minskad suicid omfattar inte ungdomar och unga vuxna. Det har under de senaste åren förekommit ett antal tragiska dödsfall både på grund av suicid och olycka, med koppling till brister i vård, omsorg och personers möjlighet till ett självständigt liv. Det finns också studier som indikerar att brister gällande kunskaper om funktionsnedsättning, rutiner och uppföljning inom vården innebär att dödligheten i somatiska sjukdomar är högre för personer med vissa funktionsnedsättningar. Även inom polis och kriminalvård behöver insatser göras för att minska risken för övervåld och dödsfall. Polisens kompetens i bemötande av personer med funktionsnedsättning måste säkerställas.


Förslag till rekommendationer artikel 10

  1. Identifiera samtliga riskgrupper för suicid, undersök möjliga orsaker och genomför förebyggande insatser.
  2. Säkerställ att det finns tillräckliga resurser och stöd för personer med funktionsnedsättning, inklusive nödvändig tillsyn och assistans, för att förhindra dödsfallsolyckor och självmord.
  3. Vidta åtgärder mot diskriminerande strukturer som påverkar skillnader i överlevnad i den somatiska vården.
  4. Instifta en tillsynsmyndighet för polis och kriminalvård för att bland annat övervaka förekomst av övervåld. Säkerställ adekvat kunskap inom poliskåren för att undvika övervåld mot personer med funktionsnedsättning.

Hjälp oss sprida rapporten!

Klicka på en av knapparna nedan för att dela artikeln på Facebook eller Twitter
Share on facebook
Dela på facebook
Share on twitter
Dela på twitter
Skip to content