Artikel 11

Nödsituationer och humanitära risklägen


Lägesanalys

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och de organisationer som ansvarar för krisberedskap i nödsituationer och att säkerställa information till allmänheten, har inget tydligt uppdrag i instruktion eller regleringsbrev om åtaganden som rör tillgänglighet och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det finns inga särskilda krav på tillgänglighet i de kanaler som ska förmedla viktigt meddelande till allmänheten, vilket är särskilt viktigt i kommunikation till och med personer med talsvårigheter, nedsatt kognitiv förmåga och behov av teckenspråk. Post- och telestyrelsen har haft ett uppdrag att se över möjligheterna att kommunicera vid nödsituationer, utan att på ett systematiskt sätt inbegripa och ta del av funktions – hinderrörelsens erfarenheter inom området.


Förslag till rekommendationer artikel 11

Säkerställ rutiner för tillgänglig information och kommunikation, tillgänglig beredskap, tillgängligt larmnummer utan krav på förhandsavisering, till – gängliga insatser och handlingsplaner för information och kommunikation samt insatser och beredskap för att ge personer med funktionsnedsättning det stöd som behövs i händelse av kris och katastrof och i humanitära nödlägen. Involvera organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i arbetet.

Hjälp oss sprida rapporten!

Klicka på en av knapparna nedan för att dela artikeln på Facebook eller Twitter
Share on facebook
Dela på facebook
Share on twitter
Dela på twitter
Skip to content