Artikel 20

Personlig rörlighet


Lägesanalys

Ansvaret för transporter och hjälpmedel är splittrat mellan regionala myndigheter och privata tjänsteleverantörer. System för betalning för kollektivtrafik och stöd för personlig rörlighet varierar runt om i landet. Många personer med funktionsnedsättning isoleras hemma istället för att resa på grund av brister i helhetssyn och information. Ändringar i regler för ekonomiskt stöd till bilanpassningar har ökat kostnader för enskilda personer och myndigheter. Rapporter om ökade kostnader för parkering har inkommit, och regelverket är olika över landet även med parkeringstillstånd. Rapporter kommer från hela landet om brister i upphandlad färdtjänst.

Rullstolsplatser på tåg kan i dagsläget bokas av personer utan behov av dessa. Det innebär att de få rullstolsplatser som finns riskerar att inte komma personer till godo som är i behov av dessa.


Förslag till rekommendationer artikel 20

  1. Utveckla åtgärder och uppföljning av likvärdighet i regelverk och tillämpning i kommuner och regioner för att säkerställa individens rätt till personlig rörlighet. Det omfattar bland annat ledsagning, hjälpmedel, tillgång till anpassade bilar, upphandling av färdtjänst och persontransporter till en överkomlig kostnad.
  2. Säkerställ att platser i kollektivtrafiken som är avsedda för personer med funktionsnedsättning inte används av personer utan behov av dem.

Hjälp oss sprida rapporten!

Klicka på en av knapparna nedan för att dela artikeln på Facebook eller Twitter
Share on facebook
Dela på facebook
Share on twitter
Dela på twitter
Skip to content