Artikel 21

Yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt tillgång till information


Lägesanalys

Tillgång till information är en förutsättning för yttrandefrihet. För att det ska vara möjligt att ställa tillgänglighetskrav på medieinnehåll som distribueras digitalt behövs en översyn av grundlagen. Rätten till alternativ och förstärkt kommunikation är inte tydligt uttryckt i någon lag.

Brottsbalken eller tryckfrihetsförordningen skyddar inte heller personer med funktionsnedsättning från hot och missaktning, på samma sätt som andra grupper. Detta får konsekvenser när staten tar initiativ för att minska hatbrott exempelvis på nätet. En avsaknad av ett skydd mot hatbrott mot personer med funktionsnedsättning kan förväntas ha en hämmande effekt på yttrandefriheten hos personer med funktionsnedsättning.


Förslag till rekommendationer artikel 21

  1. Undanröj alla hinder i all lagstiftning, inklusive grundlag, för att möjliggöra krav på digital tillgänglighet, alternativ och förstärkt kommunikation och universell utformning med syfte att säkerställa tillgång till information.
  2. Förstärk lagstiftningen så att den ger rätt till alternativ och förstärkt kommunikation.
  3. Ge uppdrag om undersökning av förekomst av näthat och nedsättande yttringar i medier som rör personer med funktionsnedsättning. Säkerställ i lagstiftning straffrättsligt skydd för personer med funktionsnedsättning mot förolämpningar och hatbrott på samma sätt som för andra skyddade grupper.

Hjälp oss sprida rapporten!

Klicka på en av knapparna nedan för att dela artikeln på Facebook eller Twitter
Share on facebook
Dela på facebook
Share on twitter
Dela på twitter
Skip to content