Artikel 22

Respekt för privatlivet


Lägesanalys

Integritetsskydd är inte utformat för personer som är beroende av andra för att använda digital teknik. Avsaknad av regelverk, rutiner och uppföljning av stödjande beslutfattande utgör en risk, för att personuppgifter eller data om en person som bryter mot normer gör hen lätt att identifiera. Utveckling av automatiserat beslutsfattande sker snabbt för samhällstjänster, men rutiner saknas för att ge individen tillgång till och makt över vilka som har tillgång till sina data.


Förslag till rekommendationer artikel 22

  1. Utveckla underlag för beslut och uppföljning, för att säkerställa att individer med funktionsnedsättning kan påverka vilka som ska ha tillgång till data som kan utgöra en risk för kränkning av privatlivet.

Hjälp oss sprida rapporten!

Klicka på en av knapparna nedan för att dela artikeln på Facebook eller Twitter
Share on facebook
Dela på facebook
Share on twitter
Dela på twitter
Skip to content